رژیم کیتوژنیک چیه؟ بر چه اساسی کار می کنه؟ مزایاش چیه و چه غذاهایی در این رژیم مجاز هست؟

حتی اگر خیلی هم اهل رژیم و این داستانها نباشید، حتما اسم رژیم کیتوژنیک یا به اختصار کیتو به گوشتون خورده. رژیم کیتوژنیک جزو رژیمهای کالری شماری محسوب نمیشه و تاکیدش روی تغییر نسبت ماکروهای دریافتیه.

در رژیم کیتوژنیک دریافت کربوهیدراتها (نان، برنج، ماکارونی، شکر و هر چیزی که نشاسته داره) به حداقل میرسه، بجاش کالری روزانه از طریق روغنهای خوراکی سالم تامین میشه.

اینطوری بدنتون که در طول حیاتش عادت کرده برای تامین انرژی، فقط قند (گلوکز) بسوزونه (و چربی ذخیره کنه)، بالاخره یاد میگیره اون چربیهای ذخیره (یا خوراکی) رو چطوری بسوزونه.

در پستهای آینده رژیم کیتوژنیک، مزایا، نحوه اجرا، بایدها و نبایدهاش رو بیشتر بررسی می‌کنیم.