چرا وقتی وارد رژیم کیتوژنیک می شیم، کلسترولمون بالا میره؟

همونطور که می‌دونید رژیم کیتوژنیک یک رژیم کم کربوهیدرات پرچربیه. بنابراین دریافت مواد حاوی کلسترول در رژیم غذایی افزایش پیدا می‌کنه.

دلیل دوم افزایش کلسترول اینه که بدن در حالت چربی سوزی نیاز به تولید اسیدهای چرب کیتون داره، جالب اینکه مسیری که توسط اون کیتونها در کبد تولید میشن با مسیر تولید کلسترول در کبد یکیه بنابراین با ورود به کیتوزیس، تولید کلسترول در کبد بالا میره.

سوال طلایی، حالا چه کنم؟!!

هیچی نگران چیزی نباشید، در حالت معمول کلسترول که یکی از بلاکهای سازنده مهم برای تولید نمکها و اسیدها صفراویه، در سیستم گوارش بازجذب میشه، ولی وقتی در رژیم کیتوژنیک مقدار دریافت خوراکی کلسترول و تولید کبدی کلسترول افزایش پیدا میکنه، نمکهای صفراوی دیگه در سیستم گوارشی بازیافت نمیشن.

به زبان ساده، کلسترول اضافی توسط صفرا و از طریق مدفوع دفع میشه. تمااااام…