رابطه انسولین و چاقی

رابطه انسولین و چاقی

چرا به انسولین، هورمون چاقی می گیم؟ هر کدوم از ما با تعدادی سلول چربی متولد میشیم، امروزه می‌دونیم این بافت چربی (ا‌َدیپوز تیشو)، صرفا تجمع سلولهای چربی نیست و در واقع باید یک ارگان حساب بشه که وظایف متعددی داره، یکی از این وظایف، ذخیره انرژی به فرم چربیه که سیگنال...